Jak wprowadzić bazę BLOZ z najnowszymi zmianami i utworzyć bufor przeceny

(przed poniższymi krokami prosimy pamiętać o uporządkowaniu kolejek i rezerwacji)

 

 1. Uruchomić program APW14-MAGAZYN (na dowolnym komputerze, najlepiej na administratorze).

 2. Uruchomić funkcję „Poprawa bazy leków i zakupów” z menu „Operacje” (tzw. „pajączek”). Dostęp do funkcji można uzyskać także za pomocą czwartego przycisku na pasku narzędziowym lub za pomocą kombinacji klawiszy CTRL+4.


 3. W otwartym tzw. „pajączku” musimy ściągnąć nową wersję bazy BLOZ. W tym celu uruchamiamy opcję „Aktualizuj BLOZ” <Alt+F10> i wybieramy „Internet”


 4. Następnie pojawi się pytanie:
  „Czy chcesz teraz dokonać aktualizacji bazy KS-BLOZ?”
  Odpowiadamy twierdząco.


 5. Zacznie się pobieranie bazy BLOZ

  !!! UWAGA !!!

  NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ ŻEBY DATA BAZY BLOZ BYŁA AKTUALNA


 6. Po kilku minutach BLOZ zostanie zaktualizowany, wciskamy <OK>


 7. Nacisnąć klawisz F5, i zaznaczyć w tabelce co będzie zmieniane.
  Jeśli komputer poinformuje, że na dysku istnieje już bufor i zapyta czy go skasować, należy odpowiedzieć pozytywnie (zatwierdzić „TAK”)
  Zaznaczyć punkty jak na rysunku poniżej. „Numer algorytmu przeceny” powinien być ustawiony na 1 lub „nd” (nie ma to znaczenia). Zatwierdzamy ustawienia za pomocą przycisku „[F2] Zatwierdź”


 8. Poczekać na utworzenie bufora (może to potrwać kilkanaście minut).


 9. Po utworzeniu bufora leków i bufora przeceny można „wejść do nich” odpowiednio klawiszami F4 oraz F3 i dokładnie sprawdzić poprawność dokonanych zmian.

  !!! UWAGA !!!

  ZMIANY ZATWIERDZAMY DOPIERO PO ZAKOŃCZENIU PRACY OSTATNIEGO DNIA OBOWIĄZYWANIA AKTUALNEGO WYKAZU, A PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY W DNIU ROZPOCZĘCIA OBOWIĄZYWANIA NOWEGO


 10. Po sprawdzeniu zatwierdzić bufor klawiszem F9, po jego wciśnięciu rozpocznie się proces przeceny, program zapyta jeszcze, czy drukować protokół przeceny.


  Po prawidłowo wykonanej przecenie BUFOR LEKÓW oraz BUFOR PRZECENY powinny być puste, natomiast data aktualizacji BAZY LEKÓW i BAZY ZAKUPÓW powinna być bieżąca (dzień wykonania przeceny)


 

ANULOWANIE ZMIAN

 1. W przypadku konieczności cofnięcia jakiejś zmiany, będąc w module „14-Magazyn”, należy rozwinąć menu „Operacje”, wybrać opcję „Raporty z przeceny” – „Dokumenty”.


 2. Z listy dokumentów wybieramy właściwy i wciskamy ENTER ([Ent] Pokaż raport)

 3. Ustawiamy się na pozycji, której przecenę chcemy anulować, następnie wciskamy ([F8] Anuluj)