Projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który wejdzie w życie 1 lipca 2022 r.

https://www.gov.pl/web/zdrowie/projekt-obwieszczenia-ministra-zdrowia-w-sprawie-wykazu-refundowanych-lekow-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywieniowego-oraz-wyrobow-medycznych-ktory-wejdzie-w-zycie-1-lipca-2022-r

Dnia 20 czerwca 2022r. został opublikowany Bloz symulacyjny do zmian od dnia 1 lipca 2022r.

Możemy go pobrać z programu 44-KomunikacjaNarzędzia – Aktualizacja symulacyjnej bazy BLOZ, wybierając połączenie FTP.

Po pomyślnej aktualizacji bazy – możemy przejść do programu Apw14 – Magazyn, aby przejrzeć skutki wprowadzenia zmian,wybieramy z górnego menu Operacje – Symulacje, lub wprost wywołując funkcję w programie kombinacją klawiszy Alt+S.