Apel Śląskiej Izby Aptekarskiej na informację na temat wydłużenia terminu zwrotu refundacji dla aptek.

Szanowny Panie Ministrze,

W związku z informacją przekazaną przez Narodowy Fundusz Zdrowia w systemie SZOI, że od 16 czerwca br. powraca 14-dniowy termin płatności refundacji wynikającej z uzgodnionego zestawienia zbiorczego recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne objęte refundacją, w imieniu Naczelnej Rady Aptekarskiej, zwracam się do Pana Ministra z prośbą o podjęcie działań, zmierzających do zablokowania wprowadzenia w życie tej zmiany i utrzymania obecnego stanu …..

Stanowisko Śląskiej Izby Aptekarskiej

https://www.katowice.oia.pl/news/show/id/9122

 

Informacja z Naczelnej Izby Aptekarskiej

https://www.nia.org.pl/2022/06/08/prezes-nra-apeluje-do-ministra-zdrowa-o-zablokowanie-zmiany-przywracajacej-14-dniowy-termin-zwrotu-refundacji/