Ochrona Danych Osobowych jest tematem coraz częściej poruszanym.Deklarowana przez społeczeństwo świadomość swoich praw w tym zakresie stawia nas w czołówce Europy. Często jednak za tą świadomością obywateli nie nadążają administratorzy danych osobowych. Mało tego, spora część administratorów nie jest świadoma, że ma ustawowe obowiązki, a nawet, w szczególnych przypadkach, nie zdaje sobie sprawy, że w ogóle jest takim administratorem. Do 25 maja 2018r. administratorzy danych osobowy są zmuszeni do dostosowania do przepisów RODO.

Oferujemy Państwu usługę, polegającą na stworzeniu odpowiedniej dokumentacji, pomoc przy wdrożeniu jej w życie, prawidłową konfigurację systemów informatycznych i podstawowe szkolenie.

Uczestnicy szkolenia poznają podstawy prawne w zakresie danych osobowych, poznają

podstawowe pojęcia używane w obowiązującym prawodawstwie, zdobędą wiedzę na temat obowiązków spoczywających na Administratorze Danych i sposobów wywiązania się z nich wobec osób, których dane dotyczą oraz wobec nowego organu kontrolnego.

Słuchacze nabędą świadomości o złożoności tematu ochrony danych osobowych, ogromnej odpowiedzialności związanej z przetwarzaniem danych zwykłych i danych szczególnych kategorii oraz będą posiadać wiedzę niezbędną do zgodnego z regulacjami przetwarzania danych osobowych.

Uczestnicy zdobędą wiedzę o niezbędnych do wykonania krokach w celu wdrożenia RODO, spełnianiu przesłanek prawnych pozwalających na przetwarzanie danych osobowych, niezbędnej i opcjonalnej dokumentacji przetwarzania, zabezpieczeniach oraz o prawach osób, których dane dotyczą i realizowaniu tych praw, a także o zlecaniu usług przetwarzania firmą zewnętrznym lub realizacji takich zleceń.

 

Uczestnicy poznają zagadnienia:

 1. Przepisy prawa dotyczące przetwarzania danych
 2. Nowy urząd – GIODO – UODO
 3. Administrator danych, podmiot przetwarzający, współadministratorzy
 4. Podstawowe pojęcia w ochronie danych osobowych
 5. Kategorie danych osobowych
 6. Zakaz przetwarzania danych szczególnych kategorii, w tym danych o zdrowiu
 7. Przepisy branżowe a RODO
 8. Podstawy prawne przetwarzania (przesłanki legalizujące)
 9. Zasady przetwarzania danych w formie papierowej i elektronicznej, w tym danych szczególnych (dane pacjenta, recepty, FV)
 10. Wykorzystanie istniejącej dokumentacji i zabezpieczeń
 11. Zabezpieczenia techniczne i organizacyjne
 12. Zasady korzystania ze sprzętu komputerowego, internetu, poczty elektronicznej
 13. Przesyłanie danych (np. do kadr, księgowości, kontrahentów, instytucji)
 14. Dobór zabezpieczeń – analiza i szacowanie ryzyka jako obowiązkowy element
 15. Ocena skutków przetwarzania dla prywatności (Ang. Data Protection Impact Assessment – DPIA) kiedy i jak wykonać?
 16. Minimalizacja, anonimizacja, pseudonimizacja, szyfrowanie
 17. Kopie bezpieczeństwa, kopie zapasowe
 18. Powierzenie danych – zasady, umowa z podmiotem przetwarzającym
 19. Nowe wymogi zgody na przetwarzanie danych
 20. Obowiązek informacyjny wobec osób – niezbędna treść, zasady
 21. Prawa osób – w tym prawo do przenoszenia danych, prawo do bycia zapomnianym – jakie prawa przysługują podmiotom danych, jak je realizować
 22. Regulaminy, instrukcje, oświadczenia, polityki
 23. Monitoring wizyjny
 24. Dane pracowników, klientów, kontrahentów
 25. Inspektor Ochrony Danych – kiedy i kto musi powołać IOD
 26. Zadania IOD
 27. Rejestr czynności i rejestr kategorii czynności – kto ma obowiązek prowadzenia i kiedy
 28. Informowanie o naruszeniach – obowiązek notyfikacyjny, kiedy incydent należy zgłosić do Urzędu
 29. Privacy by design, Privacy by default
 30. Utrzymanie, testowanie i doskonalenie systemu bezpieczeństwa informacji
 31. Sankcje (kary finansowe) przewidziane w RODO

 


Dokumentacja wymieniona powyżej oraz stosowanie się do niej jest OBLIGATORYJNE