ZMIANY W WYKAZIE LEKÓW REFUNDOWANYCH

PDF

REFUNDACJA DLA PORTALU ŚWIADCZENIODAWCY

PDF

KOREKTA ZESTAWIENIA REFUNDACYJNEGO

PDF

ŚCIEŻKI PLIKÓW DLA ZESTAWIEŃ REFUNDACYJNYCH

PDF

PROGRAM SENIOR 75+

PDF

REJESTRACJA ZWROTÓW I KOREKT

PDF

POPRAWIANIE KODÓW EAN

PDF

REKLAMACJE ELEKTRONICZNE

PDF

REMANENT Z UŻYCIEM CZYTNIKA KODÓW KRESKOWYCH

PDF

Instrukcja e-recepty – Kamsoft

PDF

Pytania i odpowiedzi e-recepta CSIOZ

PDF