Baza BLOZ ze zmianami na 1 stycznia 2023r

  Szanowni Państwo,   Kamsoft udostępnił bazę KS-BLOZ, zawierającą zmiany zawarte w obwieszczeniach lekowych Ministra Zdrowia wchodzących w życie 1 stycznia 2023r. !! Baza BLOZ musi mieć datę 23-12-2022r. lub nowszą!!  Procedura aktualizacji  bazy leków, tworzenia i zatwierdzania buforów nie zmieniła się + nie jest konieczne zaznaczania opcji do aktualizacji …

Baza BLOZ ze zmianami na 1 lipca 2022r

Szanowni Państwo,   Kamsoft udostępnił bazę KS-BLOZ, zawierającą zmiany zawarte w obwieszczeniach lekowych Ministra Zdrowia wchodzących w życie 1 lipca 2022r. !! Baza BLOZ musi mieć datę 24-06-2022r. lub nowszą!!  Procedura aktualizacji  bazy leków, tworzenia i zatwierdzania buforów nie zmieniła się + nie jest konieczne zaznaczania opcji do aktualizacji dot. …

Projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia

  Projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który wejdzie w życie 1 lipca 2022 r. https://www.gov.pl/web/zdrowie/projekt-obwieszczenia-ministra-zdrowia-w-sprawie-wykazu-refundowanych-lekow-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywieniowego-oraz-wyrobow-medycznych-ktory-wejdzie-w-zycie-1-lipca-2022-r Dnia 20 czerwca 2022r. został opublikowany Bloz symulacyjny do zmian od dnia 1 lipca 2022r. Możemy go pobrać z programu 44-Komunikacja, Narzędzia – Aktualizacja symulacyjnej …

Powraca 14-dniowy termin zwrotu za refundację.

Apel Śląskiej Izby Aptekarskiej na informację na temat wydłużenia terminu zwrotu refundacji dla aptek. Szanowny Panie Ministrze, W związku z informacją przekazaną przez Narodowy Fundusz Zdrowia w systemie SZOI, że od 16 czerwca br. powraca 14-dniowy termin płatności refundacji wynikającej z uzgodnionego zestawienia zbiorczego recept na leki, środki spożywcze specjalnego …