01-05-2016

Remanent z użyciem czytnika kodów kreskowych


Pobierz kompletną instrukcję w formacie PDF

Remanent przy użyciu kodów kreskowych i czytnika kodów.

 

Remanent kontrolny – można wykonywać na każdym komputerze w aptece.

UWAGA – kolejka i leki wstrzymane powinny być przywrócone na stan. Podczas wprowadzania różnic remanentowych nie wolno dokonywać wprowadzania dokumentów zakupu oraz prowadzić jakichkolwiek operacji sprzedaży na innym komputerze!

 

Aby wykonać remanent kontrolny koniecznie należy w pierwszej kolejności wykonać archiwizację danych.

Po wykonaniu archiwizacji uruchamiamy program 14 Magazyn (7) Różnice remanentowe.

 

!!Ważne – wykonać RAZ na POCZĄTKU !!! – wyzerować wszystkie stany magazynowe – poprzez funkcję CTRL-F2 i zerujemy Wszystkie Stany. !!!

 

Towary które wprowadzimy czytnikami do różnic staną się naszym faktycznym stanem magazynowym, to co nie zostanie wczytane będzie stanem zerowym.

 

Wszystkie towary wczytujemy poprzez funkcję F7 Kolektor -> Czytnik kodów kreskowych

 

Okno które się ukaże jest głównym oknem do wprowadzania towarów do bufora różnic. Możemy zmieniać domyślną liczbę 1 przy większych pakietach a następnie sczytujemy kod z opakowania, po tym wczytaniu ilość powróci na 1.

 

W polu ilość możemy podawać wartości ułamkowe np. 14/25 – czyli 14 tabletek z 25 i kod pod czytnik. Jeżeli opakowanie nie posiada kodu należy wyjść z funkcji F7 – znaleźć pozycję ręcznie i dopisać brakującą ilość (pomocnym przy wprowadzaniu może być seria leku jak i data ważności). W tym miejscu lista leków jest posortowana po nr towaru, możemy zmienić kolejność poprzez klawisz „+”

Usuwanie odbywa się klawiszem F8 – Usuń.

Pozycje możemy również anulować w z poziomu głównego okna, również klawiszem F8 - Anuluj pozycję.

Ostatnią czynnością jaką wykonujemy to usuwanie tzw. "koncówek".

Aby wykonać operację usuwania zaokrąglenia ilości towaru na kartach musimy użyć opcji  F4-usuń koncówki.

Wybieramy sposób usuwania, najczęściej "ilościowo"

 Program zapyta nas, czy chcemy skorzystać z automatu ściągającego ze stanu resztki towarów wg naszego wyboru (miejsc po przecinku lub procent). Odpowiadamy twierdząco.

 Wpisujemy jaką ilość program ma brać pod uwagę.

 Po wykonaniu powyższych czynności drukujemy różnice remanentowe i sprawdzamy, czy w poszczególnych pozycjach nie ma towarów o małoprawdopodobnych ilościach lub kwotach. Różnicę remanentowe drukujemy klawiszem F10 Wydruk - Arkusz różnic remanentowych (wszystko)

 W celu przepisania aktualnych stanów z remanentu na karty zakupów musimy zatwierdzić różnice klawiszem F5 - Zatwierdź.

 Wydruk remanentowy wykonujemy w programie 14 Magazyn korzystając z opcji 9 Remanent całość

 Wybieramy funkcję  F10 -wydruk

 Wydruk wykonujemy w cenach zakupu netto !

 

Pobierz kompletną instrukcję w formacie PDF